3. 1. 1870 Mráz jako argument

Nic nemohlo radní New Yorku přesvědčit o nutnosti postavit most tak jako tuhá zima v letech 1866-1867. Tehdy East River zamrzla a zcela znemožnila lodní dopravu mezi částmi metropole. V tento den se proto rozjíždí ambiciózní stavba visutého mostu mezi Manhattanem a Brooklynem. Když je 24. května 1883 Brooklynský most slavnostně otevřen, jeho věže se tyčí vysoko nad střechami tehdejších domů.

 

Redakce, administrace i expedice je v níže udané tiskárně, kdež objednati lze také všechny potřeby tiskové.