Ghost Towny neboli města duchů.....pravda o jejich vzniku

Město duchů neboli Ghost Town je opuštěné město, ve kterém jsou viditelné a hmatatelné pozůstatky života. Jeden americký autor jej definuje jako města, pro která již není důvod, aby nadále existovala.

Faktorů, které vedly k opuštění bylo mnoho. Častou příčinou byla ekonomická aktivita. Činnosti nebo zdroje, které vytvořil boomtown (např. v blízkosti dolu nebo mlýna) byly vyčerpány a tato města následně procházela krachem ( cenovým kolapsem). Poté všechna nebo téměř celá populace mohla nebo musela? opustit město. Další příčinou mohlo být i opuštění plánované. Těžební společnosti v té době vytvořily dočasnou komunitu do provozu na místě těžby, vybudovaly všechny obchody a služby, ubytovací kapacity a poté, co byl zdroj zpracován, bylo toto město zanecháno svému osudu a dělníci se přesunuli jinam. Éra zlaté horečky je příklad intenzivního rozvoje měst s krátkou životaschopností. V některých případech sehrály roli i jiné faktory než vyčerpání zásob.

Stovky měst byly opuštěné, když US Highway System nahradila železnice jako oblíbený způsob cestování po zemi. To byl i případ měst podél historické Opeongo line. Ani města založená podél těchto železničních tratí však neminul osud měst duchů, zpravidla zrušením nebo odklonem železničního spoje. Takovými je i řada měst podél Atlantic and Pacific Railroad přes Mohavskou poušť. Města duchů mohla být vytvořena i díky vládnímu opatření a to, když byla půda vyvlastněna vládou a obyvatelé byli povinni se přemístit.

Někdy mohlo město oficiálně přestat existovat, ale fyzická infrastruktura zůstávala. Jeden z příkladů takového města je bývalé město Weston v Illinois , které si svojí existenci samo odhlasovalo a město se tak soustředilo na výstavbu národní laboratoře. Mnoho domů a stodol zůstalo a sloužilo k bydlení hostujících vědců a nebo bylo využíváno jako skladovací zařízení. Silnice, které protínaly město, byly zablokovány na okrajích pozemku vrátnicemi nebo prostě barikádami, aby se zabránilo přístupu bez dozoru.

Dalším příkladem lidského faktoru vzniku měst duchů byla třeba výstavba přehrad, například město Pattonsburg v Missouri založené roku 1845. Poté, co bylo více než 30 krát zaplaveno , bylo město s vládní pomocí celé přestavěno 3 míle (4,8 km) vedle. Významným podílem vzniku opuštěných měst byly i epidemie, jakou byla třeba tzv. Španělská chřipka v letech 1918 a 1919, při níž zemřelo ve východním Arkansasu více než 7000 obyvatel. Staré důlní tábory, které ztratily většinu populace v určité fázi své historie, jsou někdy zahrnuty do kategorie měst duchů, i když jsou z části aktivní dodnes. Některá města duchů a to zejména ta, která zachovávají období specifické architektury, se stala turistickou atrakcí.

 

Redakce, administrace i expedice je v níže udané tiskárně, kdež objednati lze také všechny potřeby tiskové.