Krokem po HALTER VALLEY

 • Vymleta první úroda

  Vymleta první úroda
  Klikněte pro detail obrázku

  Dobu jeho vzniku lze určit jen odhadem. Poprvé je mlýn zachycen na mapě již v roce 1764, na nejstarší mapě detailního josefského mapování. Dá se proto soudit, že se jednalo o velice starý zdejší mlýn, jeden z nejstarších na tomto území. Protože staré záznamy dávných historiků se často zmiňují o několika zdejších mlýnech, patří s největší pravděpodobností původní Haltrův mlýn mezi ně. Zápisy se o nich zmiňují již od 14. století. První mlýn v tomto místě proto můžeme datovat do tohoto období jeho vzniku. Bohužel další zápisy se o něm již více nezmiňují  a oznamují jen všeobecnou existenci několika hamrů ve zdejší oblasti, bez dalších bližších údajů.

 • Rok vzniku Plzeňského piva

  Rok vzniku Plzeňského piva
  1842 otevřel Měšťanský pivovar Klikněte pro detail obrázku

  v roce 1839 se podařilo prosadit, aby se právováreční měšťané raději spojili a stali se podílníky moderního pivovaru, který bude vyrábět dostatek kvalitního piva. Stalo se a roku 1842 otevřel Měšťanský pivovar poprvé svou bránu, aby zde přijal uznávaného odborníka až z Bavor, sládka Josefa Grolla. A tomuto tehdy ani ne třicetiletému muži se zde podařilo uvařit první várku zlatavého, řízného a mimořádně lahodného podkvasného piva - plzeňského ležáku.

  "Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela, jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou, znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek", poznamenal kronikář.

  Dovoz do Plzně ustal, protože se věhlas nového piva rychle rozšířil. A nejenom po Plzni. Plzeňské se naopak brzy začalo vyvážet. Zásluhu na tom měli tehdy formani, jejichž těžké vozy křižovaly svět od města k městu. Zájem o plzeňský ležák byl mimořádný - brzy pronikl do západočeských lázní, kde ho objevili bohatí pacienti z německých zemí a Francie, a postupně ho začal obdivovat svět, v sedmdesátých letech 19. století i Amerika.

Redakce, administrace i expedice je v níže udané tiskárně, kdež objednati lze také všechny potřeby tiskové.