Vymleta první úroda

Dobu jeho vzniku lze určit jen odhadem. Poprvé je mlýn zachycen na mapě již v roce 1764, na nejstarší mapě detailního josefského mapování. Dá se proto soudit, že se jednalo o velice starý zdejší mlýn, jeden z nejstarších na tomto území. Protože staré záznamy dávných historiků se často zmiňují o několika zdejších mlýnech, patří s největší pravděpodobností původní Haltrův mlýn mezi ně. Zápisy se o nich zmiňují již od 14. století. První mlýn v tomto místě proto můžeme datovat do tohoto období jeho vzniku. Bohužel další zápisy se o něm již více nezmiňují  a oznamují jen všeobecnou existenci několika hamrů ve zdejší oblasti, bez dalších bližších údajů.