Naši předkové měli civilizaci ve svém nitru a divočinu okolo sebe. My žijeme v tom, o čem oni snili a sníme o tom v čem oni žili. Žijeme v civilizaci, kterou oni vytvořili, ale uvnitř nás je ještě prázdnota. A přece tímto jednoduchým, až těžkým životem žili naši otcové šťastněji, neznajíce uspěchanost a záludnost dnešního života.

Říká se, že západ byl opředen mýty, vymyšlenými příběhy, které nám pomáhají porozumět věcem, které jsou našemu chápání příliš vzdálené nebo příliš neuvěřitelné. Jsou ale příběhy, které mají takovou sílu, že je nepochopíme nikdy. Problém s těmito příběhy je, že jsou občas pravdivé. Z příběhů vznikají legendy, události stejně nevysvětlitelné, události formující život jedincům, kteří stoupají do nebes či padají na zem... Problém s legendami je, že některé z nich se skutečně stali.

si žádný kout země nenabídl bohatší materiál pro vznik mýtu a legend než pláně pokrývající obrovské prostory na západ od Mississipi. Snad žádná epocha neroznítila fantazii lidí všech národů a kultur více, než poměrně krátké období v němž byl dobyt a osídlen americký západ.
A tak vznikaly po celém americkém západě nové osady a nová města. Některá za málo let zanikla a stala se z nich města duchů. I dnes se mnoho lidí stává svědky osidlování nového území, území do kterého sice lidé nepřichází zmoženi dalekou cestou tak jako v minulosti karavany osídlenců v Americe, ale s odhodláním také své sny uvést ve skutečnosti.

Chtěli bychom zde rodákům i občanům všem ostatním přiblížit dostupnou část historie, oživit v paměti krásné okolí vesnice a zachytit část života a dění v našem "městě". Chtěli bychom zde odpovědět a přiblížit všem informací chtivým, záměr koupě zdevastovaného mlýna a vznik dnešního Halter Valley.
--------------------Snad každý najde si tu svou odpověď.----------------------

Prohlédněte si historické inzeráty
Město duchů neboli Ghost Town je opuštěné město, ve kterém jsou viditelné a hmatatelné pozůstatky života. Jeden americký autor jej definuje jako města, pro která již není důvod, aby nadále existovala.

Faktorů, které vedly k opuštění bylo mnoho. Častou příčinou byla ekonomická aktivita. Činnosti nebo zdroje, které vytvořil boomtown (např. v blízkosti dolu nebo mlýna) byly vyčerpány a tato města následně procházela krachem ( cenovým kolapsem). Poté všechna nebo téměř celá populace mohla nebo musela? opustit město. Další příčinou mohlo být i opuštění plánované. Těžební společnosti v té době vytvořily dočasnou komunitu do provozu na místě těžby, vybudovaly všechny obchody a služby, ubytovací kapacity a poté, co byl zdroj zpracován, bylo toto město zanecháno svému osudu a dělníci se přesunuli jinam. Éra zlaté horečky je příklad intenzivního rozvoje měst s krátkou životaschopností. V ...

Vznik a historie GHOS TOWNů

Pro uchování minulosti v paměti...neb předkové naši nevalně se starali duchovní potřeby, potomků svých, zapisujíce málo a zachovávajíce ještě méně. Protož i zásoba všeho toho, co mnohaletým snažením sebrali blaze bylo, daleko ještě nepostačuje k přesnému prohlédnutí do všech oborů šeré starožitnosti.

Historie Halter Valley

Přestože s takovými potížemi setkal jsem se též, sepsal jsem ve snaze zachovati k paměti občanů to, co se mně podařilo zjistit z kroniky obecní nebo zápisů v archivech nalezených i z nespolehlivé paměti vlastní i jiných spoluobčanů.

Redakce, administrace i expedice je v níže udané tiskárně, kdež objednati lze také všechny potřeby tiskové.